Meranie emisií zdroja

Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technikaZápadoslovenský regiónMM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín
Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, odborné posudky, teplotechnických zlepšení a oprávnené emisné merania.
www.ekopro.sk