Meranie emisií zdroja

Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technikaStredoslovenský regiónMM Team s.r.o., Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava
Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie benzínových pár. Poradenská činnosť.
www.mmteam.sk


Národná energetická spoločnosť a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Oprávnené merania zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibračné laboratórium, inšpekčný orgán meracích systémov emisií, poradenská činnosť.
www.nes-as.sk