MELICHER ACADEMY s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Studená 3, 821 04, Bratislava
Email: michaela.melicherova@melicheracademy.sk
Web: www.melicheracademy.sk
Telefón: + 421 2 49 228 505
Región: Bratislavský

Spoločnosť MELICHER ACADEMY s.r.o. bola založená v roku 2011 a poskytuje zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom komplexné poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a budovania systému riadenia BOZP.