MB PROTECT s.r.o.

Adresa: Mierová 183, 821 05 Bratislava
Email: bednaric@mb-protect.sk
Web: www.mb-protect.sk
Telefón: 0903 258 067
Región: Bratislavský

Spoločnosť MB PROTECT s.r.o. rieši prostredníctvom komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi(PO) povinnosti, ktoré zamestnávateľom vyplývajú z platných právnych predpisov.

Naša starostlivosť o vašu firmu prebieha neustále počas celého roka. Vykonávame previerky pracovísk a pracovníkov zamestnávateľa, pomáhame pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zabezpečujeme styk s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách.