Ing. Peter Markovič - PEMAX

Enviroregister.sk

Adresa: Jazdecká ulica 56, 917 08 Trnava
Email: pemaxtt@gmail.com
Web: www.pemax.biz
Telefón: +421 918 702 921
Región: Západoslovenský

Firma Ing. Peter Markovič - PEMAX sa zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi.

Poskytujeme nasledujúce služby:
» autorizovaný bezpečnostný technik
» koordinátor bezpečnosti práce
» previerky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
» vypracovanie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
» vykonávanie činností bezpečnostno - technickej služby
» technik požiarnej ochrany
» previerky z požiarnej ochrany
» vypracovanie a udržiavanie dokumentácie požiarnej ochrany
» vykonávanie činností zameraných na predchádzanie vzniku požiaru