MACRO Products, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Petöfiho 22, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Email: products@wtc-macro.com
Web: www.macro-products.com
Telefón: +421 37 6522345
Región: Západoslovenský

Spoločnosť MACRO Products, s.r.o. je zameraná na marketing, propagáciu a distribúciu produktov pre technické vybavenie budov - čistenie odpadových vôd, úpravu vôd z portfólia WTC-MACRO a jej hlavných partnerov, s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu služieb a produktov pre našich zákazníkov.

Spoločnosť MACRO PRODUCTS s.r.o. ako súčasť nadnárodnej skupiny WTC - MACRO dodáva vodohospodárske výrobky, ktoré sú vyrábané v modernej výrobnej hale v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Hala je vybavená najmodernejšou technológiou spracovania plastov. Formátovanie, CNC frézovanie a strojné zvarovanie plastov predstavuje to najlepšie čo je v danom odbore v súčasnosti k dispozícii. Naše vlastné rozsiahle skladové zásoby základného doskového PP a PE materiálu nám umožňujú operatívne reagovať na dodacie požiadavky našich odberateľov a promptne uskutočňovať aj veľké dodávky vodohospodárskych výrobkov, čov či nádrží v extrémne krátkych dodacích termínoch.

Ponúkame Vám:
. lapače tukov,
. vodomerné šachty,
. čerpacie šachty,
. domové biologické čističky odpadových vôd,
. plastové nádrže.