Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa: Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš
Email: sekretariat@lvsas.sk
Web: www.lvsas.sk
Telefón: 044 5437 711
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Výroba a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody v okrese, prevádzkovanie sietí, úpravní vody a ČOV, rozbory vody.