Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Email: sekretariat@lvsas.sk
Web: www.lvsas.sk
Telefón: +421 44 543 7711
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2006 a zaoberá sa výrobou a dodávkou pitnej vody z verejných vodovodov, odvádzaním a likvidáciou odpadových vôd verejnými kanalizáciami.

Predmet podnikania:
- prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií
- vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
- čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
- meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
- vykonávanie technických prehliadok potrubí
- vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
- technické testovanie, meranie a analýzy
- vnútroštátna nákladná cestná doprava