Law & Science Political Agency, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Betliarska 22, 85107 Bratislava
Email: office@lpsa.sk
Web: www.lpsa.sk
Telefón: +421 948 434 088
Región: Bratislavský

Spoločnosť Law & Science Political Agency, s.r.o. ponuka služby v oblasti:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
· Ochrana pred požiarmi
· Ochranné pracovné pomôcky – OPP
· Administratíva
· Eventy, firemné aktivity a dni zdravia
· Ochrana osobných údajov – GDPR
· Grafický dizajn a príprava pred tlačou
· Poradenstvo a špecializované audity