Ložisková geológia

Projekty a posudky v odbore vyhľadávania, prieskumu a ťažby ložísk nerastných surovínZápadoslovenský regiónPROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, ložisková geológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.progeo.sk