Ložisková geológia

Projekty a posudky v odbore vyhľadávania, prieskumu a ťažby ložísk nerastných surovínBratislavský regiónCAD-ECO a.s., Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Projektová a inžinierska činnosť, inžinierska geológia a hydrogeológia, ložisková geológia, geotechnika a geofyzika, monitoring horninového prostredia.
www.cadeco.sk


TRANSIAL, spol. s r.o., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
Projekty, riešenie a vyhodnocovanie geologického výskumu, geologického ložiskového, hydrogeologického, inžinierskogeologického a geologického prieskumu ŽP.
www.transial.sk


PC&G s.r.o., Mlynská dolina - Pavilón G, 841 04 Bratislava
Široká škála služieb v oblasti geológie, geofyziky, geochémie a ložiskového inžinierstva. Technické služby: digitalizácia, konverzie, georeferencovanie máp.
www.pcg.sk