LOOK ARCH s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Letná 42, 040 01 Košice
Email: jankovicova@lookarch.sk
Web: www.lookarch.sk
Telefón: +421 905 345 456
Región: Východoslovenský

LOOK ARCH s r.o. je rodinná spoločnosť so zameraním na stavebníctvo, kde v predprojektovej a projektovej fáze stavby zabezpečuje služby v oblasti architektúry, projekcie, inžinierskej činnosti, dozorovania stavby, ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V následnosti uskutočnenej stavby poskytujeme dodávateľským spôsobom činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika.

Snahou našej spoločnosti je poskytnúť komplexné služby na základe individuálne dohodnutých zmluvných podmienok.