Ligularia, s.r.o.

Adresa: Štúrovo nábrežie 2366/12, 052 01 Spišská Nová Ves
Email: leskovjanska.a@centrum.sk
Telefón: 053 4440331, 0902 418807
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Dokumenty starostlivosti o dreviny, dokumenty starostlivosti o chránené územia, dokumenty ÚSES.