LECOL, spol. s r.o.

Adresa: Športová 16, 015 01 Rajec
Email: lecol@lecol.sk
Web: www.lecol.sk
Telefón: +421 41 542 32 66
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Komplexná starostlivosť o životné prostredie firiem - outsourcing, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, analytické hodnotenie a zaraďovanie odpadov podľa katalógu, preprava odpadov a vypracovanie dokladov podľa ADR, vypracovanie odborných posudkov, vypracovanie zámerov a správ o hodnotení podľa EIA, vypracovanie POH, havarijnych opatrení a prevádzkových poriadkov.