Lalima, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hliník nad Váhom 71, 014 01 Bytča
Email: ing.lalima@gmail.com
Web: www.lalima.sk
Telefón: +421 908 547 735
Región: stredoslovenský

Spoločnosť Lalima, s.r.o. je firma, ktorá má bohaté skúsenosti s komplexnými projekčnými a realizačnými prácami v oblasti záhradníctva. Firma sa tiež zaoberá poradenstvom a spracovaním dokumentov ochrany prírody a krajiny pre mestá, obce, firmy, ale i bežných občanov.

Ponúkame služby v nasledovných oblastiach:
· dokumentácia ochrany prírody a krajiny,
· dokumentácia ochrany pred povodňami,
· štúdie na architektonické riešenia verejných priestorov,
· inventarizácia drevín,
· realizácia verejnej zelene, údržba verejnej zelene.

K našim prioritám patrí maximálna profesionalita, dôraz na detail a schopnosť flexibilne splniť želania našich klientov. S každou navrhnutou a zrealizovanou záhradou sa posúvame dopredu na rebríčku profesionálneho rastu. Klienti sa počas našich stretnutí stávajú priateľmi a veria, že sa kedykoľvek môžu obrátiť na nás s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa záhradníctva.