Peter Lacko

Adresa: Okrajová 508/2, 01001 Žilina-Trnové
Email: info@peterlacko.sk
Web: www.peterlacko.sk
Telefón: 0905 113 839
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Monitorovanie a čistenie kanalizácii, výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácií, zemné práce, čistenie komunikácií, preprava sypkých materiálov, kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov.