Peter Lacko

Enviroregister.sk

Adresa: Okrajová 508/2, 01001 Žilina-Trnové
Email: info@peterlacko.sk
Web: www.peterlacko.sk
Telefón: +421 905 113 839
Región: Stredoslovenský

Firma Peter Lacko bola založená v roku 1992 a poskytuje služby: monitorovanie a čistenie kanalizácii, výkopové a bezvýkopové opravy kanalizácií, zemné práce, čistenie komunikácií, preprava sypkých materiálov, kontajnerový odvoz a likvidácia odpadov.