KRTKOVANIE ZSK s.r.o.

Adresa: Oblúková 1832/31, 917 01 Trnava
Email: krtkovaniezsk@gmail.com
Web: www.krtkovaniezsk.sk
Telefón: 0905 351 406, 0911 351 406
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Čistenie domových a priemyselných kanalizácií, odtokov, strešných žľabov, lapačov tuku, TV monitoring kanalizácií, vytyčovanie smeru kanalizácie.