KRTKO PROFÍK s.r.o.

Adresa: Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Email: krtkoprofik@krtkoprofik.sk
Web: www.krtkoprofik.sk
Telefón: 037-772 18 18, 0905 529 734
Región: západoslovenský

Popis činnosti: Krtkovanie, čerpanie žúmp a septikov, monitoring kanalizácie, vytyčovanie trasy potrubia, čistenie kanalizácia, čistenie lapačov tukov, ORL a ČOV, opravy kanalizácie, predaj baktérií a enzýmov.