KRIŠKO s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Kanašská 243/6, 082 16 Fintice
Email: krisko@krisko.biz
Web: www.krisko.biz
Telefón: +421 51 74 83 590
Región: Východoslovenský

Spoločnosť KRIŠKO s.r.o. ponúka riešenia pre:
· Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, BOZP
· Ochrana pred požiarmi
· Pracovná zdravotná služba
· Kontrola a servis hasiacej techniky
· Plnenie fliaš CO2
· Kontroly požiarnych uzáverov (dverí, okien)