KrajArch s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Hodská 359/31, 924 01 Galanta
Email: info@krajarch.sk
Web: www.krajarch.sk
Telefón: +421 907 635 847
Región: západoslovenský

Spoločnosť KrajArch s.r.o. bola založená v roku 2016 a zaoberá kompletnou projektovou činnosťou v oblasti záhradná a krajinná architektúra. Taktiež zabezpečuje kompletnú realizáciu diela v oblasti súkromných záhrad. Ponúka odborné poradenstvo a pri realizácii diela autorský dozor. Služby ponúka súkromným investorom, firmám, obciam, mestám ako aj iným verejným inštitúciám.

Pri spracovaní projektov spolupracuje s architektonickými ateliérmi, inžinierskymi firmami a inými profesiami z rôznych oblastí. Týmto komplexným prístupom garantuje výsledné dielo vysokej kvality. Svojou činnosťou pokrýva oblasť celého Slovenska a Moravy.

V oblasti krajinárstva a prieskumov poskytujeme komplexné riešenia pre:
· krajinárske štúdie,
· krajinárske prieskumy a rozbory,
· subdodávky pre dokumentácie v odbore ochrana prírody a krajiny,
· inventarizácia zelene, pasport zelene,
· dendrologický prieskum,
· dokument starostlivosti o dreviny,
· dendrologický posudok pre účely výrubového konania,
· dendrologické prieskumy a hodnotenie drevín pre potreby žiadosti o výrub drevín (podľa zákona č. 543/2002 Z.z., §47),
· projekt náhradných výsadieb,
· generel zelene,
· odborné poradenstvo v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.