Bc. Peter Kozák – PROHAS.

Enviroregister.sk

Adresa: Lánska 961/65, 017 01 Považská Bystrica
Email: prohas@prohas.sk
Web: www.prohas.sk
Telefón: 0903 775 344
Región: Západoslovenský

Firma Bc. Peter Kozák – PROHAS je rodinná firma, ktorá vznikla v roku 1996. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci , civilnou ochrannou a životným prostredím.

Klientom ponúkame:
· služby technika požiarnej ochrany,
· služby špecialistu požiarnej ochrany,
· služby v oblasti civilnej ochrany,
· služby v oblasti životného prostredia,
· kontrolu a servis požiarnych zariadení,
· montáž požiarnych prestupov,
· služby autorizovaného bezpečnostného technika,
· predaj tovaru z oblasti požiarnej ochrany,
· plnenie a predaj technických plynov.

Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.