KONTRAKT JMV, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Krivá 18, 040 01 Košice
Email: office@kontrakt.sk
Web: www.kontrakt.sk
Telefón: +421 55 677 17 19
Región: Východoslovenský

Spoločnosť KONTRAKT JMV, s.r.o. vznikla už v roku 1993 (ako KONTRAKT stavebno-montážna a obchodná spoločnosť s.r.o. Košice). Pod názvom Kontrakt JMV pôsobí od roku 2006. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je čistenie a údržba kanalizačných systémov.

Ponuka služieb:
» Čistenie a opravy kanalizácie
» Monitorovanie kanalizácie
» Čistenie lapačov tukov a odlučovačov ropných látok
» Čistenie žúmp a septikov
» Čistenie a odmastenie nádrží, zberných jímok
» Preprava tekutých a nebezpečných odpadov

Všetky procesy v organizácii sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečovanie kvality poskytovaných služieb a za účelom maximálnej spokojnosti našich klientov.