Kontajnery na odpad a nebezpečné látky

Výroba a predaj kontajnerov určených na zber komunálnych a iných odpadov a skladovanie nebezpečných látok


UNIKOV - Alfonz Gajdoš, Lehotská 4, 94901 Nitra
Výroba a predaj naťahovacích, lisovacích a závesných kontajnérov. Skladové kontajnéry a ekosklady.
www.kontajner.sk


S.A.P. Slovakia s.r.o., Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica
Výroba, predaj a servis komunálnej techniky, stavebných a poľnohospodárskych strojov , nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel.
www.sapslovakia.eu


Ekoprogres v.d. Trenčín, Zamarovská 260, 911 05 Zamarovce
Domové čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery na triedený odpad, cestné bariéry - vodiace steny.
www.ekoprogres.sk


LEMS, s.r.o., Neresnícka 8940/3A, 960 01 Zvolen
Kovové a plastové nádoby a kontajnéry na tuhé a tekuté odpady. Záchytné vane a príslušenstvo.
www.lems.sk


BINS s.r.o., Vašinova 61, Nitra
Predaj kovových a plastových kontajnerov a nádob na komunálny a separovaný odpad rôznych veľkostí.
www.bins.sk


ROPA, EKOLÓGIA s.r.o., Kovaľská 2E, 040 15 Košice
Vykonávame odborné skúšky a kontroly tesnosti skladovacích nádrží a príslušných rozvodov, výstavbu manipulkačných plôch, predávame kontajnery a nádrže.
www.ropaeko.sk


FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra
Kovové a plastové kontajnery rôznych veľkostí, popisy - označenia kontajnerov, veľkokapacitné kontajnéry, stojany na koše na odpad, vrecia na odpady.
www.ferex.sk


ENEX trade, s.r.o., Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín
Komplexné odborné poradenské a posudkové činnosti v oblasti životného prostredia, environmentálny audit, zabezpečenia nakladania s odpadmi, kontajnery a triediace linky.
www.enextrade.sk