Komunálna technika

Výroba, predaj, servis, náhradné diely pre komunálnu techniku - vozidlá na zvoz odpadu, zametacie vozidlá, posypovače, traktorové kosačky, pracovné plošiny, vozidlá na údržbu električkových tratí a pod.


KONNEX s.r.o., Trstínska cesta č.9, 917 01 Trnava
Predaj a servis komunálnej a špeciálnej techniky,predaj vybavenia do zberných dvorov,realizácia projektov a predaj triediacich liniek, ČOV s montážou.
www.konnex.sk


Norwit Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad
Zametacie stroje,minibagre a nakladače, hutniaca a vibračná mechanizácia, cestné finišéry, valce, kompaktory, frézy asfaltu, malá stavebná mechanizácia.
www.norwit.sk


KOMUNÁLNA TECHNIKA, s.r.o., Murgašova 2/A, 949 12 Nitra
Predaj a servis vozidiel na zvoz TKO, zametačov, ramenových a hákových nosičov, kontajnerov, košov a podzemných kontajnerov.
www.komunalna-technika.sk


REDOX s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Komplexné dodávky techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Prenájom, servis a opravy techniky.
www.redox.sk


Eco Auto s.r.o., Jesenského 2328, 960 01 Zvolen
Poradenstvo, predaj a servis komunálnej techniky, ktorá využíva ako zdroj energie elektrickú energiu uloženú v batériách.
www.ecoauto.sk


TSM SLOVAKIA s.r.o., Matušovičovský rad 88, 038 61, Vrútky
Dovoz, predaj a servis úžitkových a komunálnych vozidiel, vysokozdvižných plošín, techniky na letnú a zimnú údržbu ciest, nadstavieb na užitkové vozidlá a inú techniku.
www.tsm.sk


AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, 031 01 Liptovský Mikuláš
Poradenstvo, predaj a servis: komunálna technika, traktory, poľnohospodárska technika, transportná technika, lesná technika.
www.agropark.sk


Zora-Mimex servis s.r.o., 049 51 Brzotín 376
Predaj, servis a dodávku náhradných dielov techniky zn. Farmtrac, Pronar, Samasz, Metal-Fach, Pomot, Mascar, Akpil.
www.zoramimex.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží. Komunálna technika
www.elkoplast.sk


Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 97 Žilina
Výroba a montáž komplexných liniek pre spracovanie elektronického odpadu a šrotu a technológie na spracovanie komunálneho odpadu.
www.dimechanik.sk


HANES Slovakia, s.r.o., Pri kalvárii 20, 917 01 Trnava
Predaj a servis komunálnej techniky a špeciálnych strojov popredných svetových značiek:BUCHER Schörling, RosRoca, GILETTA, AEBI, Beam, Zaugg, TERBERG, Hilton.
www.hanes-slovakia.sk


CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov Sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy
Predaj a servis komunálnej techniky na zber a odvoz komunálneho odpadu, vrátane špeciálnych vaňových automobilových nadstavieb na zber bioodpadu.
www.csakom.sk