Komunálna technika

Výroba, predaj, servis, náhradné diely pre komunálnu techniku - vozidlá na zvoz odpadu, zametacie vozidlá, posypovače, traktorové kosačky, pracovné plošiny, vozidlá na údržbu električkových tratí a pod.


JRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava
Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pre samosprávy. Je dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov, technológií a služieb.
www.menejodpadu.sk


KONNEX s.r.o., Trstínska cesta č.9, 917 01 Trnava
Predaj a servis komunálnej a špeciálnej techniky,predaj vybavenia do zberných dvorov,realizácia projektov a predaj triediacich liniek, ČOV s montážou.
www.konnex.sk


S.A.P. Slovakia s.r.o., Lazovná 7, 974 01 Banská Bystrica
Výroba, predaj a servis komunálnej techniky, stavebných a poľnohospodárskych strojov , nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel.
www.sapslovakia.eu


REDOX s.r.o., A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec
Komplexné dodávky techniky pre zber, triedenie, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov. Prenájom, servis a opravy techniky.
www.redox.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží. Komunálna technika
www.elkoplast.sk


Drevoindustria Mechanik, s.r.o., Oceliarska 3, 010 97 Žilina
Výroba a montáž komplexných liniek pre spracovanie elektronického odpadu a šrotu a technológie na spracovanie komunálneho odpadu.
www.dimechanik.sk


SOME Slovakia s.r.o., Štúrova 567/ 30, 908 51 Holíč
Komplexné služby spojené s predajom širokého spektra komunálnej techniky vrátane nádstavb.
www.some.sk


KOMATECH spol. s r.o., Lieskovská cesta 15, 960 03 Zvolen
Vozidlá na odvoz komunálneho a separovaného odpadu, cestné a chodníkové zametače, ramenové nakladače. Servis, opravy a GO starších zametacích vozidiel.
www.komatech.sk


CSAKOM spol. s r.o., Mikulášov Sad 241, 946 34 Bátorove Kosihy
Predaj a servis komunálnej techniky na zber a odvoz komunálneho odpadu, vrátane špeciálnych vaňových automobilových nadstavieb na zber bioodpadu.
www.multicarcsakom.sk