Kompostéry a hygienizačné kontajnéry

Výroba a distribúcia záhradných kompostérov, elektrických kompostérov a hygienizačných kontajnérov určených na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov


OZ Kompostujme, J. Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina
Realizácia komunitného kompostovania v Žiline, elektronický obchod s interiérovými a záhradnými kompostérmi, sprostredkovanie obchodu elektrických kompostérov.
www.kompostuj.me