Kompostéry a hygienizačné kontajnéry

Výroba a distribúcia záhradných kompostérov, elektrických kompostérov a hygienizačných kontajnérov určených na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov


JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pre samosprávy. Sme profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov, technológií a služieb.
www.menejodpadu.sk


OZ Kompostujme, J. Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina
Realizácia komunitného kompostovania v Žiline, elektronický obchod s interiérovými a záhradnými kompostérmi, sprostredkovanie obchodu elektrických kompostérov.
www.kompostuj.me


NATURTREND s.r.o., 972 16 Pravenec 216
Dodávka elektrických kompostérov GreenGood, ktoré definitívne riešia problém s kuchynským odpadom stravovacím zariadeniam, školám, domovom dôchodcov a pod.
www.kuchynsky-odpad.sk