Kompostéry a hygienizačné kontajnéry

Výroba a distribúcia záhradných kompostérov, elektrických kompostérov a hygienizačných kontajnérov určených na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov


JRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava
Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva pre samosprávy. Je dlhodobým partnerom a profesionálnym dodávateľom inovatívnych produktov, technológií a služieb.
www.menejodpadu.sk


OZ Kompostujme, J. Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina
Realizácia komunitného kompostovania v Žiline, elektronický obchod s interiérovými a záhradnými kompostérmi, sprostredkovanie obchodu elektrických kompostérov.
www.kompostuj.me