Ing. Vladislav Koban

Adresa: Dlhá 101/4, 06761 Stakčín
Email: vladislavkoban@gmail.com
Web: www.poziarne.sk
Telefón: 0948 181 639
Región: Východoslovenský

Firma Ing. Vladislav Koban poskytuje dodávateľským spôsobom služby a tovary:
· Špecialista požiarnej ochrany
· Technik požiarnej ochrany
· Predaj a kontrola hasiacich prístrojov