Kanalizačný servis s.r.o.

Enviroregister.sk


Adresa: Šúdolská 3967/30C, 949 11 Nitra
Email: info@kanalizacnyservis.sk
Web: www.kanalizacnyservis.sk
Telefón: +421 910 141 418
Región: Západoslovenský

Spoločnosť Kanalizačný servis s.r.o. vznikla v roku 2020, prioritne v zameraní na problematiku servisu a opráv kanalizačných sieti.

Ponuka služieb:
- Krtkovanie odpadov a kanalizácie
- Opravy kanalizácie
- Trasovanie kanalizácie
- Monitoring kanalizácie
- Čistenie dažďových zvodov
- Vývoz žumpy
- Servis ČOV
- Čistenie lapačov tukov

Kanalizačný servis poskytuje svojim zákazníkom služby spojené s kanalizačnými zariadeniami rýchlo, profesionálne a finančne výhodne.