RNDr. Juraj Brozman

Adresa: P.V.Rovnianka 5/38, 036 01 Martin
Email: juraj.brozman@gmail.com
Web: www.brozman.net
Telefón: 0910 140403
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Odborné imisné posudky vo veciach ochrany ovzdušia na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia (OÚŽP, SIŽP). Rozptylové štúdie, IPKZ a EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie. NEIS, NRZ a IPKZ hlásenia.