JPJ-POBOZ s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Email: jpjpoboz@jpjpoboz.sk
Web: www.jpjpoboz.sk
Telefón: 048 414 7049
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť JPJ-POBOZ s.r.o. poskytuje komplexné služby poradenstva, inžinieringu a vzdelávania v oblasti OPP – Ochrana pred požiarmi, PZS – Pracovná zdravotná služba, BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.