Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikov


SENEX, s.r.o., 930 30 Báč 57
Dodávka domových, komunálnych a priemyselných čistiarni odpadových vôd, dodávka podzemných plastových nádrží na zachytávanie splaškových a dažďových vôd.
www.senex.sk


ASIO-SK, s.r.o., Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov, plasové nádrže, detektory ropných látok, regulátory prietoku.
www.asio.sk


Condor plast, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Plastové žumpy, plastové nádrže, vodomerné šachty, zberné nádrže na vodu, odlučovače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie nádrže, plastové bazény, zváranie plastov.
www.condorplast.sk


Bioclar, a. s., Žitná 46, 831 06 Bratislava
Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty, EIA.
www.bioclar.sk


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávka a montáž čistiarní odpadových vôd, servis ČOV, dodávka plastových nádrží.
www.ekrom.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží.
www.elkoplast.sk


PURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk