Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikov


Condor plast, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Plastové žumpy, plastové nádrže, vodomerné šachty, zberné nádrže na vodu, odlučovače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie nádrže, plastové bazény, zváranie plastov.
www.condorplast.sk


SINEKO Engineering SK s.r.o., Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec
Čistiarne odpadových vôd, žumpy a septiky, nádrže na vodu, vodomerné šachty, šachty na vrtanú studňu, vsakovacie šachty.
www.sineko-sk.sk


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávky a montáž čistiarní odpadových vôd, čerpadiel, čerpadlových šachiet a čerpacích staníc, rôzne nádrže a ich servis.
www.ekrom.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží.
www.elkoplast.sk


PURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk


V-Alfatec s.r.o., 919 55 Kátlovce 303
Výroba, predaj a poradenstvo: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice.
www.v-alfatec.sk


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk


ELITCargo, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Preprava odpadových vôd zo žúmp v rámci Oravy, predaj sklolaminátových žúmp a nádrží na vodu, predaj rotomouldingových plastových vodomerných šácht.
www.elitcargo.eu


ASIO-SK, s.r.o., Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov, plasové nádrže, detektory ropných látok, regulátory prietoku.
www.asio.sk