Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikov


Bioclar, a. s., Žitná 46, 831 06 Bratislava
Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty, EIA.
www.bioclar.sk


SIMOP SK, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Septiky, žumpy, ČOV, lapače tukov, odlučovače ropných látok, zásobníky na dažďovú vodu, prečerpávacie stanice pre kanalizácie, kanalizačné šachty.


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávka a montáž čistiarní odpadových vôd, servis ČOV, dodávka plastových nádrží.
www.ekrom.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží.
www.elkoplast.sk


Bednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk