Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikovZápadoslovenský regiónBednár Montáže,s.r.o., 919 04 Smolenice
ČOV, vodomerné šachty, plastové žumpy, odlučovače ropných látok, lapače tukov, prečerpávacie a kanalizačné šachty, priemyselné, komunálne a veľké ČOV.
www.bednarmontaze.sk


Condor plast, s.r.o., Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Plastové žumpy, plastové nádrže, vodomerné šachty, zberné nádrže na vodu, odlučovače tukov, odlučovače ropných látok, vsakovacie nádrže, plastové bazény, zváranie plastov.
www.condorplast.sk


Elkoplast Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Predaj kontajnerov a smetných nádob na komunálny a separovaný odpad, predaj a výroba kovových a plastových kontajnerov a nádrží. Komunálna technika.
www.elkoplast.sk


SINEKO Engineering SK s.r.o., Šoltésovej 26, 920 01 Hlohovec
Čistiarne odpadových vôd, žumpy a septiky, nádrže na vodu, vodomerné šachty, šachty na vrtanú studňu, vsakovacie šachty.
www.sineko-sk.sk


V-Alfatec s.r.o., 919 55 Kátlovce 303
Výroba, predaj a poradenstvo: odlučovače ropných látok, lapače tukov, retenčné, akumulačné, vodomerné šachty a prečerpávacie stanice.
www.v-alfatec.sk