Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikovVýchodoslovenský regiónEKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., 059 91 Veľký Slavkov 126
Zariadenia na čistenie vody, projekčná činnosť, projekty pre EU, inžiniering v olasti nakladania s vodami, prevádzka vodovodov a kanalizácií, rozbory vody.
www.ekoservis.sk