Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikovBratislavský regiónPURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk


Bioclar, a. s., Žitná 46, 831 06 Bratislava
Čistiarne odpadových vôd, žumpy, zberné nádrže, vodomerné šachty, EIA.
www.bioclar.sk