Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikovBratislavský regiónPURECO, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Lapače tukov, odlučovače ropných látok, požiarne akumulačné nádrže, retenčné nádrže, čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, vsakovacie systémy.
www.pureco.sk