Jimky, žumpy a septiky

Výroba, predaj, poradenstvo, projektovanie, montáž a servis žúmp a septikovStredoslovenský regiónASIO-SK, s.r.o., Ulica 1. mája 1201, 014 01 Bytča
Čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok, čerpacie šachty, lapače tukov, plasové nádrže, detektory ropných látok, regulátory prietoku.
www.asio.sk


ELITCargo, s.r.o., Oravský Podzámok 132, 027 41 Oravský Podzámok
Preprava odpadových vôd zo žúmp v rámci Oravy, predaj sklolaminátových žúmp a nádrží na vodu, predaj rotomouldingových plastových vodomerných šácht.
www.elitcargo.eu


Ing. Miroslav Knappek - EKROM, Na lány 37A, 010 03 Žilina
Dodávky a montáž čistiarní odpadových vôd, čerpadiel, čerpadlových šachiet a čerpacích staníc, rôzne nádrže a ich servis.
www.ekrom.sk