Ing. Jaroslav Cehula - EKOS-EKOLOGICKÉ SLUŽBY


Enviroregister.sk

Adresa: Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad
Email:ekos@sinet.sk
Web: www.ekos-ekologickesluzby.sk
Telefón: +421 903 626 123
Región: Východoslovenský

Firma Ing. Jaroslav Cehula - EKOS-EKOLOGICKÉ SLUŽBY pôsobí v oblasti ekologických služieb od roku 1993. Zabezpečuje komplexné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, integrovaného povoľovania, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Rovnako zabezpečuje automatizované spracovanie dát o zložkách životného prostredia.