Viliam Jánošík - VIJA

Enviroregister.sk

Adresa: Záhradnícka 1574/3, 955 01 Topoľčany
Email: info@vija-bozp.sk
Web: www.vija-bozp.sk
Telefón: + 421 904 882 997
Región: Západoslovenský

Firma Viliam Jánošík - VIJA obchodným partnerom ponúka komplexné zabezpečenie celej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s platnou legislatívou a dielčie služby na požiadanie zákazníka (školenia, prevádzkové poriadky a pod.).