Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL


Enviroregister.sk

Adresa: Topolianska 5709, 071 01 Michalovce
Prevádzka: 040 01 Košice, PC Krivá 18
Email: enviroglobal@gmail.com
Web: www.enviroglobal.sk
Telefón: +421 905 680 103
Región: Východoslovenský

Firma Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL bola založená v roku 2004 s predmetom činnosti v oblasti poradenstva v problematike životného prostredia.

Ponuka služieb:
» Vypracovanie dokumentácií pre posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA)
» Environmentálny audit
» Outsourcing odpadového hospodárstva
» Outsourcing vodného hospodárstva
» Integrované povoľovanie IPKZ
» Zodpovednosť za environmentálnu škodu