Ing. Ján Haško, PhD. - JH engineering

Enviroregister.sk


Adresa: Kollárova 756/7, 962 63 Pliešovce
Email: jan.hasko@jhengineering.sk
Web: www.jhengineering.eu
Telefón: +421 902 344 435
Región: stredoslovenský

Firma Ing. Ján Haško, PhD. - JH engineering bola založená v roku 2003 a v súčasnosti sa špecializuje predovšetkým na štrukturálne analýzy, riešenie dizajnu rôznych zariadení z hľadiska optimalizácie ich vibroakustických vlastností (kvality zvuku) a tiež na technickú diagnostiku strojov a zariadení .

Poskytované služby:
* merania a analýzy v oblasti technickej vibroakustiky (identifikácia zdrojov nadmerného hluku alebo vibrácií, návrh vhodných úprav na zníženie hluku a vibrácií)
* merania a analýzy v oblasti termovízie (termodiagnostika objektov a rôznych technických zariadení)
* poradenstvo a odborné školenia