Ladislav Jakub - CSACSA

Adresa: Hlavná 155, 076 72 Vojany
Email: csacsavojany@azet.sk
Web: www.cisteniekanalizacie.sk
Telefón: 0905 188 051
Región: vychodoslovenský

Popis činnosti: Čistenie kanalizácie, monitoring a lokalizácia potrubia, prenájom mobilných WC, vývoz žúmp.