Milan Jahoda - Jahas

Enviroregister.sk

Adresa: 055 66 Smolník 39
Email: 7jahoda@gmail.com
Web: www.jahas.sk
Telefón: 0911 020 485
Región: Východoslovenský

Firma Milan Jahoda - Jahas ponúka komplexné služby v oblastiach:
· ochrana pred požiarmi,
· bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
· pracovná zdravotná služba.

Pôsobnosť firmy je v rámci východného Slovenska.