Istrochem Reality a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Prevádzky: Budmerice
Email: haneszova@istrochem.sk
Web: www.istrochem.sk
Telefón: +421 2 4951 2413
Región: Bratislava

Spoločnosť Istrochem Reality a.s. je vlastníkom nehnuteľného majetku jedného z najstarších podnikov chemického priemyslu. Firmu založil švédsky vynálezca dynamitu – Alfred Nobel v roku 1873 ako súčasť širších podnikateľských aktivít v Európe. Istrochem Reality, a.s. vznikla 16.10.2000 ako dcérska spoločnosť bývalého Istrochemu, neskôr začleneného pod Duslo, a.s.

Hlavným predmetom podnikania obchodnej spoločnosti Istrochem Reality, a.s. je správa, prenájom a predaj nehnuteľností v majetku spoločnosti, poskytovanie energetických služieb zákazníkom (dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu, dodávka vôd) a zneškodňovanie nebezpečných odpadov na vlastnej skládke v katastri obce Budmerice.