Inžinierska geológia

Prieskum zosuvných území, spracovanie inžiniersko-geologických máp, realizácia pedologických prieskumov a spracovanie pedologického posúdenia, inžiniersko-geologický dozor, statické a dynamické záťažové skúšky, konzultačná, posudková, oponentská a expertízna činnosťZápadoslovenský regiónPROGEO spol. s r.o., Predmestská 75, 010 01 Žilina
Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, ložisková geológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
www.progeo.sk


GEO, spol s r.o., Tehelná 48, Nitra 949 01
Inžinierskogeologický, hydrogeologický prieskum, prieskum životného prostredia technické vrtné práce a čerpacie skúšky.
www.enviroregister.sk/geo.html