Inštalacentrum s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: P.O.Hviezdoslava 21, 071 01 Michalovce
Email: instalacentrum@gmail.com
Web: www.instalacentrum.sk
Telefón: +421 56 64 320 38
Región: Východoslovenský

Spoločnosť Inštalacentrum s.r.o. bola založená v roku 2009 a venuje sa prioritne údržbe bytov a domov.

Počas 25-ročného pôsobenia sa činnosť podniku prispôsobovala požiadavkám trhu a vďaka postupnému rastu sa portfólio jej služieb rozšírilo o stavebné práce. V súčasnosti sú nosnou činnosťou spoločnosti. Ide o uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výstavba a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií, rozvody vody a kanalizácií v bytových domoch, riešenie vykurovania, stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a pod.

Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou činnosti je čistenie vonkajších aj vnútorných kanalizácií, čistenie predčistiacich zariadení na kanalizácii (napr. lapač tukov), vývoz odpadových vôd zo žúmp a pod.

Naša spoločnosť sa orientuje na veľké i malé projekty a poskytuje svoje služby od domácností až po veľké spoločnosti, obce a mestá.