INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Československej armády 3, 036 01 Martin
Prevádzky: Trenčín
Email: insl@insl.sk
Web: www.insl.sk
Telefón: 043 430 1043
Región: stredoslovenský

Spoločnosť INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Pod vedením špičkových odborníkov v oblasti ochrany životného a pracovného prostredia sa v počiatkoch svojej existencie zaoberala najmä meraním ionizujúce žiarenia, radónu a hluku. Avšak portfólio poskytovaných služieb sa prijímaním ďalších špecialistov z hygieny, výskumu, priemyslu a dopravy neustále rozširovalo.

Kompletná ponuka služieb:
· meranie hluku v životnom prostredí a pracovnom prostredí,
· akustické štúdie,
· meranie vibrácií,
· meranie technickej seizmicity,
· meranie a stanovenie prašnosti v pracovnom prostredí,
· meranie faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí,
· meranie intenzity umelého osvetlenia v pracovných a obytných priestoroch,
· svetelnotechnické štúdie,
· meranie ionizujúceho žiarenia,
· exhalačné štúdie.