INGEO – ENVILAB, s.r.o.

Adresa: Bytčická 16, 010 01 Žilina
Email: jozef.palcak@ingeo-envilab.sk
Web: www.ingeo-envilab.sk
Telefón: 041 724 73 67
Región: stredoslovenský

Popis činnosti: Rozbory vôd, odpadov, pôdy, kalov a zemín. Monitoring skládok odpadov. Skúšky fyzikálno-mechanických vlastností zemín, hornín a stavebných materiálov. Hodnotenie zložiek životného prostredia, vplyv na životné prostredie (EIA).