INGEO – ENVILAB, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Bytčická 16, 010 01 Žilina
Email: jozef.palcak@ingeo-envilab.sk
Web: www.ingeo-envilab.sk
Telefón: +421 41 700 2409
Región: Stredoslovenský

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti INGEO – ENVILAB, s.r.o. je vykonávanie laboratórnych prác v oblasti fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov vzoriek všetkých druhov vôd a ostatných zložiek životného prostredia a v oblasti laboratórnych skúšok fyzikálno-mechanických vlastností zemín a hornín .

INGEO-ENVILAB, s.r.o. vykonáva komplexný chemicko-analytický servis, t.j. vrátane odberu vzoriek a ich doručenia do laboratória a v prípade požiadavky aj vyhodnotenie výsledkov. Okrem tejto štandardnej činnosti je často využívaná odborná konzultačná a poradenská podpora zákazníkov našimi pracovníkmi.

Spoločnosť má špecialistov aj na ďalšie príbuzné činnosti, ako je posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ekoaudity, ekologické hodnotenie starých záťaží, vyhodnotenie monitoringov a pod.