INECO, s.r.o.

Adresa: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Email: ineco.bb@gmail.com
Web: www.enviroservis.sk
Telefón: +421 948 634 624
Región: stredoslovenský

Popis činnosti:Outsourcing – vodné hospodárstvo, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, nakladanie s chemickými látkami, IPKZ, prevencia ZPH, environmentálny audit, EIA, dotačný mažment