INECO, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Email: ineco.bb@gmail.com
Web: www.enviroservis.sk
Telefón: +421 948 634 624
Región: Stredoslovenský

Spoločnosť INECO, s.r.o. je slovenská obchodná spoločnosť, ktorá od roku 2007 poskytuje široké spektrum odborných poradensko-konzultačných a legislatívnych služieb v oblasti ochrany životného prostredia.

Poskytujeme komplexné poradenstvo, outsourcing a spracovanie odborných štúdií a analýz v nasledovných oblastiach:
· environmentálne poradenstvo (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd),
· environmentálny audit,
· posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
· konzultačná činnosť pri získaní integrovaného povolenia (IPKZ),
· závažné priemyselné havárie,
· dotačný mažment.

Hľadáme optimálne riešenia pre rozvoj Vašej spoločnosti