IN-kanál, s. r. o.

Adresa: Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava
Email: inkanal@inkanal.sk
Web: www.inkanal.sk
Telefón: 0903 754 389
Región: bratislavský

Popis činnosti: Naša firma sa zaoberá komplexnou problematikou starostlivosti o kanalizácie – od ich čistenia, kontroly, rekonštrukcií, vytyčovanie trasy potrubia, výmeny kanalizačných potrubí, výkopových prác spojených s opravami havarijných stavov, montážou nových kanalizačných potrubí, odčerpávanie žúmp, zameranie úniku vody a opravy vodovodov.