Imrich Lakatoš - AQUA - CANAL

Adresa: Švábska 56, 080 05 Prešov
Email: aqua.canal3@gmail.com
Web: www.aqua-canal.szm.com
Telefón: 0949 772858
Región: východoslovenský

Popis činnosti: Vodoinštalatérske práce, renovácia jestvujúcej kanalizácie, zhotovenie novej kanalizácie, čerpanie vody zo zatopených priestorov. Čistenie: umývadiel, vaní, WC mís, výlevok, guličiek, pisoárov atď... Zvisle a ležaté domové kanalizačné prípojky, strešne zvody. Čistenie vonkajších a vnútorných kanalizácii do 500 DN. Čistenie šachiet, zaolejovaných septikov atď... Čistenie povál a pivníc, nebytových priestorov. Odvoz a likvidácia kalu – odpadu. Búracie a demolačné práce. Zemné a výkopové práce Maľby a nátery. Hubenie škodlivých živočíchov: dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie. Čistiace a upratovanie služby.