IL-PLAST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, s.r.o.

Adresa: Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Email: il-plast@il-plast.sk
Web: www.il-plast.sk
Telefón: +421 44 552 13 55
Región: stredoslovenský

Spoločnosť IL-PLAST Liptovský Mikuláš, s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2001 stala stabilnou spoločnosťou na trhu so svojim výrobným programom, ktorým je výroba, dodávka a montáž produktov z plastov a s tým súvisiacich služieb v oblasti hydroekológie, stavebného priemyslu, cestného hospodárstva, poľnohospodárstva, potravinárstva a automobilového priemyslu.

Ponúkame Vám:
- lapače tukov,
- odlučovače ropných látok,
- vodomerné šachty,
- revízne šachty,
- šachty pre umiestnenie čerpadiel alebo iného príslušenstva,
- spojovacie telekomunikačné šachty,
- nádrže rôznych objemov a tvarov,
- plastové studňové skruže,
- plastové studňové šachty,
- prečerpávacie šachty,
- vsakovacie šachty,
- šachtové dná.