lbSolve, s.r.o.

Enviroregister.sk

Adresa: Terchovská 16, 040 01 Košice
Email: alexandra.goga@lbsolve.sk
Web:www.lbsolve.sk
Telefón: +421 907 038 311
Región: Východoslovenský

Spoločnosť lbSolve, s.r.o. je spoločnosťou, ktorej cieľom je poskytovať služby v oblasti riešenia problematiky fyzikálnych faktorov životného a prostredia pracovného.

Ponuka služieb:
» meranie hluku,
» hlukové štúdie,
» meranie vibrácií

Prioritou našej spoločnosti je poskytovať klientom kvalitné služby s profesionálnym prístupom.