Hydrotech, a.s.

Enviroregister.sk

Adresa: Modranská 153, 90201 Vinosady
Email: hydrotech@hydrotech.sk
Web: www.hydrotech.sk
Telefón: +421 33 646 1045
Región: Bratislava

Spoločnosť Hydrotech začala svoju históriu písať v roku 1978. V roku 1991 spoločnosť Hydrotech, a. s. odštartovala svoje pôsobenie aj na Slovensku a v roku 1993 svoju činnosť rozšírila pod hlavičkou Hydrotech, s.r.o. tiež do Českej republiky. V súčasnosti pôsobí už aj v Rusku, Lotyšsku, Egypte a Poľsku. Hoci sú sídla spoločnosti rozmiestnené v rôznych krajinách, všetky spája spoločné poslanie – chrániť vodu, rozumne ju využívať a prinavracať jej život.

HYDROTECH sa zaoberá projektovaním, výrobou a dodávkami čistiarní odpadových vôd (ČOV) a rekonštrukciou a intenzifikáciou jestvujúcich ČOV. Ponúkame technologický návrh, projekčné práce, výrobu a dodávku technologických zariadení ČOV, montáž technologických zariadení ČOV, nábeh ČOV, zaškolenie obsluhy ČOV, komplexný záručný a pozáručný servis, prevádzkovanie ČOV, dlhodobé kontinuálne sledovanie a vyhodnotenie prevádzky ČOV, konzultačné a inžinierske služby, dodávky na kľúč.